Kunst & Håndværk

Månedens udstiller er Kate Abild som viser en serie malerier i olie.

Malerierne tage udgangspunkjt i naturen og i naturens vilkår i det moderne samfund.

"Naturen er trængt. Der forsvinder flere og flere dyrearter fra vores planet således også i Danmark.

Ved at fokusere på haren har jeg ønsket at sætte spot på problemerne for dyrene, som lever i naturen. Harebestanden er halveret i løbet af de seneste år. Det skyldes både sygdom og det faktum, at landbruget er blevet stadigt mere intensivt.

Man kan spørge sig selv: Er det den udvikling, vi vil? Vil vi leve i en verden, hvor dyr i naturen er så ringeagtet ?

Lige fra mine barneår har jeg nydt at færdes i naturen. Ved at iagttage insekternes færden eller en frø, som hopper rundt, åbner der sig en ny verden og man forundres. Diversiteten er i sig selv et mysterium – mangfoldigheden gør tilværelsen rigere.

Mange søger trøst i naturen. Her er noget ægte - noget autentisk, som kan få én til at tænke visionært og blive ledt hen på noget, som er større end én selv. Her kan man finde ro.

Kan vi tage ansvaret for at fratage vore efterkommere den oplevelse? "

"

Om sommeren i skumringen, når TV´et var tændt, har jeg ofte iagttaget stankelben, som dansede mod ruden. De søgte alle ind mod lyset.

Men det interessante var, at de opførte sig forskelligt. Nogle blev bestandigt ved og ved og flyttede sig ikke fra ruden i meget lang tid. Andre fløj bare mod ruden et par gange og forsvandt igen, mens en tredje gruppe flaksede lidt ubeslutsomt frem og tilbage.

For mig så det ud som om, de havde helt menneskelige karakterer.

Bare en lille oplevelse med naturens væsener, som jeg har fundet værd at male. Jeg har placeret stankelbenene i et abstrakt univers, hvor man måske fornemmer en usynlig glasvæg imellem. Ved at føje stankelben til billedet giver det en ekstra dimension, en anden oplevelse, som sætter fantasien i sving."

Udstillingen varer hele juli - kan ses i åbningstiden og ferniseres lørdag d 7.7. kl 11.00 - 13.30.

U
Kunst & Håndværk, Claus Bergs Gade 5A, 5000 Odense C, mobil: 2991 6839, artandcraftsodense@gmail.com Kornelius Marketing